Veiledning for bedrifter

 Ringerike Karrieresenter kan bistå bedrifter i omstilling og nedbemanningsprosesser.
Vi kan bistå med å ivareta de berørte, kartlegging av kompetanse og målrettet kompetansearbeid.


Vi kan bistå med:

  • karriereveiledning - hva nå?
  • kompetansekartlegging og kompetanseutvikling av ansatte
  • opplæring i basiskompetanse
  • informasjon om utdanningssystemet
  • samarbeid i nettverk

Vi samarbeider med NAV og tilbyr på forespørsel spesialtilpassede kurs og informasjonsmøter
for både offentlig og privat virksomhet.