Hva er karriereveiledning?

 Karriereveiledning er en samtale mellom deg og en karriereveileder som bidrar til refleksjon, innsikt og større handlingsrom.
Fokuset i samtalen er basert på ditt behov og hvilke muligheter som finnes og hvordan velger du og hvordan kommer du deg dit.

Mange vil i løpet av yrkeslivet står overfor flere endringer og omstillinger, noen kan oppleves som utfordrende. Skal du utvikle deg innenfor yrket du har i dag? Eller skal du velge en helt ny karrierevei? Trenger du påfyll av kompetanse for å være attraktiv på arbeidsmarkedet?

Arbeidslivet og arbeidsmarkedet er i stadig endring. Dette krever at du klarer å formidle egen og relevant kompetanse som hva du kan bidra med overfor aktuelle arbeidsgivere som matcher bedriftens behov for kompetanse og ressurser. I løpet av karrieren må vi ofte fornye vår kompetanse og utvikle ferdigheter til å håndtere denne omstillingen. Er du klar over dine muligheter og hva du egentlig ønsker?

Endre karriere eller jobbsituasjon?

  • Må du eller vil du finne ny jobb?
  • Er det første gangen du skal søke jobb?
  • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
  • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
  • Skal du søke høyere utdanning for første gang, eller utdanne deg videre?
  • Opplever du å trenge ny kompetanse, men er usikker på hvor og hvordan du skal gjøre det?

Gjennom veiledningen kan du bli bedre i stand til å gjøre reflekterte valg. Du får større bevissthet og innsikt i hva du kan bidra med og utførske muligheter basert på dine interesser.

Bestill time for veiledning her