Vi gjør fremtiden lysere!


Visjonen virkeliggjøres gjennom tre satsingsområder:
  • Individuell veiledning og gruppeveiledning
  • Knutepunktfunksjon
  • Et unikt kompetanse- og utviklingsmiljø