Verdigrunnlag

• Profesjonalitet i det vi gjør
• Åpenhet for alle grupper
• Entusiasme for fagfeltet