Stor interesse for karriereveiledning

I 2018 fikk ca. 1000 personer i Drammensregionen ca.1300 veiledningstimer ved Papirbredden karrieresenter.
I tillegg har karrieresenteret gjennomført et stort antall gruppeveiledninger for ulike innsatsgrupper i NAV.
Karrieresenteret har hatt ustrakt veiledningsvirksomhet overfor deltakere i voksenopplæringen i kommunene i Drammensregionen.