Nettverksrådgivere

Buskerud fylkeskommune har 4 regionale nettverksrådgivere.

Nettverksrådgiver arbeider på systemnivå med nettverksbygging og koordinering av samarbeidet mellom utdanningsnivåene fra 8. til 13. årstrinn og mellom skole og arbeidsliv for å:
Hindre frafall og øke gjennomføringen i videregående skole
Øke samhandlingen mellom den videregående skolen og ungdomsskolene, både faglig og innen rådgivingsfeltet
Samordne og skape en helhetlig rådgiving fra 8. - 13. årstrinn
Sikre at kvaliteten på rådgivingen har høy kvalitet og følger lov og forskrift

Fylkets nettverksrådgivere er:

Drammensregionen, Hurum og Røyken-regionen:
Nina Grønningsæter
nina.gronningseter@karrierebuskerud.no
Telefon 97655882

Ringeriksregionen:
Caroline Wefring
Caroline.Wefring@bfk.no
Telefon 92860145

Hallingdalsregionen:

Tor Olav Sviggum
Telefon 99576747

Midtfylket, Kongsbergregionen med Numedal:
Jorunn Hesjedal
Telefon 95852023