Etter- og videreutdanning

Etterutdanning

Fagdag for rådgivere i den videregående skolen, Ung Invest AI og Oppfølgingstjenesten11.04.19.

Tema:
Internasjonale muligheter på yrkesfag, studieforberedende utdanningsprogram og i frivillig arbeid
Økt internasjonalisering i utdanningen er et mål både på fylkesnivå, nasjonalt og i Europeisk sammenheng. Hva er rådgivers rolle i dette arbeidet? Hvilke muligheter finnes egentlig for ungdom i vår målgruppe, både på yrkesfag og på studieforberedende utdanningsprogram? Hva er de beste informasjonsressursene, og hva er det viktig å ta hensyn til i veiledningen for ungdom som ønsker seg ut? Mye koster penger - Hvordan jobber man med sosial inkludering i denne sammenheng?

Lana, frivillig fra Urkaina
Rotary - Ungdomsutveksling med sosial profil
ANSA - Oppdatert og verdinøytral veiledning og informasjon til elever og rådgivere

Rådgiverkonferansen i Buskerud, 5. og 6. desember 2018, på Sundvolden hotell.
Buskerud fylkeskommune arrangerte en todagerssamling 5. og 6.12.18.
Tema 5.12 var inntak til videregående utdanning skoleåret 2019/2020 og formidling til læreplass. Arnstein Sørbøen, rektor på Ål vgs, innledet konferansen med et skråblikk på rådgiving. Vi hadde også et innlegg fra Olympiatoppen om det å kombinere toppidrett og skole/studier. Ellers var dagen viet inntak og formidling.
Tema 6.12. var "Med hodet kaldt og hjertet foran - karriereveiledning i ulike perspektiv" Etter en film fra masteroppgaven til Tove Mette Pedersen om kjønn og karriere, ga Petra Røyse, Helen Kolb og Bianca Simonsen oss ulike vinklinger på utfordringene en rådgiver møter i sin hverdag.

Rådgiversamling 6. og 7. desember 2017, på Sundvolden hotell
Buskerud fylkeskommune arrangerte en todagerssamling 6. og 7.12.17. Tema for samlingen var "Mangfold og muligheter i rådgivningen.
Opplæringsloven §9.2: Eleven har rett til nødvendig rådgivning"
Eifred Markussen, NIFU, la an tonen med sitt foredrag "Hva forteller tallene oss om hvem som faller fra videregående opplæring?"
Deretter ble spørsmålet om hvordan møter vi utfordringene stillet, og vi fikk gode eksempler fra Buskerud.
Første del av dag 2 var viet inntak til videregående opplæring og fagopplæring, mens utdanning.no og Framtidens kompetansebehov var blant sakene siste del av samlingen.

Presentasjonene legges ut her, med unntak av Eifred Markussens innlegg. Dette er forskning, som ikke deles slik. Bjørn Tore Lysnes fra Utdanning.no brukte nettstedet direkte, og har heller ingen presentasjon her. Resten av presentasjoenen kommer her så raskt som mulig.

aktuelt_om_eksamen_anne_hurum_eksamenskontoret.pptx
alternative_veier_til_yrkeskompetanse_mariann_gustavsen_bfk.pptx
arbeidslivsfag_med_oppl_ringsarena_p_vgs_levi_malm_pettersen_ssiden_vgs.pptx
hjelpemidler_og_tilrettelegging_ved_kognitive_vansker_turid_finkenhagen.pptx
inntak_til_vgo_2018_19_tuva_heen_pptx.pptx
my_evs_story_karine_zazyan.pptx
kullansvar_se_gunn_reierth_og_magne_skaalvik_bfk.pptx

Utdanningsavdelingen, Buskerud fylkeskommune, arrangerte fagdag for rådgivere i videregående opplæring 20.04.2017. Camilla Gunnerud, integreringskoordinator NAV Buskerud, om Språk, systemforståelse og kultur - veiledning av minoritetsspråklige.

Øyvind Hanssen fra Akershus fylkeskommune presenterte veiledningsmateriell de har utarbeidet for innføringsklasser, som også er egnet til bruk for andre grupper. Presentasjonen finner du her. Veiledningsmateriellet finner du på Veiledningssentrene i Akershus sin hjemmeside.

Utdanningsavdelingen, Buskerud fylkeskommune, arrangerte en fagdag for nærmere 70 rådgivere i ungdomsskolen og videregående opplæring 1.desember 2016. Tema var sosialpedagogisk rådgivingsarbeid.
Her finner du presentasjonene fra samlingen:
Rådgiverforum Norge arrangerer landskurs for rådgivere hver høst.
Landskurs 2018 ble arrangert i Molde, 19. - 21. september. Foredrag og bilder finner du på landskurs.no
Landskurset 2016 ble arrangert av Rådgiverforum Buskerud, 19. - 21. oktober på Sundvolden hotel.
Leder for Landskurskomiteen var Nina Elisabeth Høgmo.
Presentasjonene fra kurset finner du her: www.landskurs.no

Rådgiverforum Buskerud arrangerer årlige vårkurs. I 2019 blir det et dagskurs torsdag 9. mai. Nærmere informasjon kommer.

Rådgiverutveksling i Europa
. Jorunn Hesjedal,rådgiver ved Kongsberg videregående skole, har vært på rådgiverutveksling i Riga. Les rapporten hennes Rådgiverutveksling, Riga
Alle karriereveiledere/rådgivere kan søke utveksling. Les mer om utveksling på udir sine sider.

Videreutdanning

I følge Forskrift til opplæringsloven §22-4. har skoleeier ansvar for at rådgivingen utføres av personale med relevant kompetanse om utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving.
Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr master i karriereveiledning.

Høgskoler og universitet som tilbyr videreutdanning i rådgiving:
Universitetet i Sørøst-Norge - Master i karriereveiledning
Høgskolen i Innlandet - Master i karriereveiledning
Høgskolen i Innlandet - Karriereveiledning(30stp)
Høgskolen på Vestlandet - karriereveiledning (30 stp)
NTNU - Rådgivning og voksnes læring - Bachelor i rådgivning