Veiledere

Karriere Buskerud ønsker å være et sted med nyttig informasjon for veiledere til bruk i arbeidet med utdannings- og yrkesveiledning av unge og voksne. Det skal være en side som gir deg fakta (linker til relevante kurs, konferanser, litteratur og verktøy), og forhåpentligvis inspirasjon til å utføre arbeidsoppgavene som veileder.

Årshjul for rådgivingstjenesten 2019 - 20:

Årshjul for rådgivingstjenesten 2018 - 19:

Årshjul for 2017 - 18:
Årshjulet oppdateres gjennom året. Her ligger årshjulene fra 2016-17:

Informasjon om kurs, og presentasjoner fra kurs som har vært, finner du under fanen Etter- og videreutdanning i margen til venstre.