Yrkesfaglig vei til ingeniør (Y-veien)

Har du en yrkesfaglig bakgrunn og drømmer om å bli ingeniør? Da bør du lese om Y-veien.

Det er også åpnet for Y-veien innenfor Salg og service, akvakultur og nautikk.
Dersom du har valgt yrkesfaglig retning i videregående og har tatt et relevant fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien.

Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev. Undervisningen det første året på ingeniørstudiene vil innebære en større del med matematikk og fysikk, og mindre praksis enn på en "vanlig" ingeniørutdanning, fordi dette anses å være gjennomført i den yrkesfaglige utdanningen.

Universitetet i Sørøst-Norge jobber for å skape en god løsning for studenter som ønsker å gå Y-veien ved USN.

Les mer her:

Y-veien til Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Du som har fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer til opptak via Y-veien. Les mer på siden til Høgskolen i Innlandet