Universiteter og høgskoler

Når du har opparbeidet deg generell studiekompetanse, kan du søke deg inn på alle universiteter og høgskoler i Norge og utlandet.
Det er Samordna opptak som koordinerer opptaket til grunnstudier ved universitet og høgskoler i Norge. Søknadsfristen er 15.april hvert år.

Hva er forskjell på høgskole og universitet?

Det finnes mange høgskoler i Norge. De er plassert over hele landet og tilbyr mange like studier, men har også egne studier som er særskilte for sin landsdel.

En høyskole er en forskningsinstitusjon og lærested for høyere utdanning, som normalt ikke har doktorgradsutdanning. I motsetning til universiteter må de ha godkjennelse fra Kunnskapsdepartementet for å kunne opprette nye studier på master og doktorgradsnivå. På bachelornivå har de samme fullmakt som universitetene.

Lenker til alle universitetene:
På høgskole og universitet kan du studere:
  • Et årstudium (1 år)
  • Bachelorgrad (3 år)
  • Mastergrad (5 år)
  • Doktorgrad som bygger på en mastergrad
Du kan lese mer om dette på Samordna opptak

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er Norges nyeste universitet. Høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark har for noen år siden fusjonert, og ble 4. mai 2018 universitet.
Det er tre studiesteder i Buskerud; Drammen, Kongsberg og Ringerike. I tillegg er det et studiested i Vestfold og flere i Telemark.

Oversikt over alle offentlige og noen private høgskoler finner du på samordna opptak
Studentum finner du en oversikt over norske høgskoler og universitet, både offentlig og private.