Næringsliv

Kompetansepluss Arbeidsliv (Tidligere BKA)

Årlig lyser regjering ut kompetansemidler til næringslivet gjennom Vox. Les mer om tilskuddsordning hos vox.no.

Karrieresenteret tilbyr praktisk og pedagigisk veiledning i forbindelse med kompetanseheving i Hallingdalsbedrifter.

Tidligere BKA prosjekter vi har gjennomført:

2012:
Tverrkommunalt kompetanseløft

Arbeidsrettet språkopplæring for Helsearbeidere i Hallingdal

Arbeidsrettet språkoplæring for Renholdere i Hallingdal

2014:
Digitalkompetanse for Renholdere i Ål kommune.

Ta kontakt for mer informasjon med
Øyvind Flatland på epost: oyvind.flatland@karrierebuskerud.no
mobil: 41484348