Ringerike karrieresenter

Vurderer du nye muligheter innen jobb eller utdannning? Vi tilbyr gratis samtaler om tema karriere - og utdanningsvalg. Samtalene innebærer bevisstgjøring på egne ressurser, refleksjon om muligheter og kompetanse om veivalg.Om Ringerike karrieresenter

Vi tilbyr karriereveiledning rettet mot arbeid eller utdanning fra 19 år og oppover.
Her møter du profesjonelle veiledere med ulik erfaring og bakgrunn. Vi er opptatt av hvordan du kan håndtere din nåværende situasjon å se muligheter over i nytt arbeid eller andre utdanningsløp.

Karrieresenteret gir deg også informasjon om rettigheter og muligheter innen utdanning og arbeid. Veiledningen tar utgangspunkt i hvordan du kan nå ditt mål.
Veiledningen bidrar til bedre selvforståelse og økt valgkompetanse.

Les mer om Ringerike karrieresenter her

Vi trenger deg som er arbeidssøker!

På mandager inviterer vi deg som har erfaringer med å være arbeidsledig. Vi inviterer til "Møteplassen". Vi ønsker å skape en arena hvor du kan dele dine erfaring og kunnskaper med andre.

Vi diskuterer ulike utfordringer, gir innspill og skaper nettverk.

Vi møtes på mandager på Ringerike karrieresenteret, Storgata 14.

Vi starter opp etter sommerferien mandag 21. august fra kl. 12.30 - 14.30.

*
*
*
*
*
*