Ringerike karrieresenter

Vurderer du nye muligheter innen jobb eller utdannning? Vi tilbyr gratis samtaler om tema karriere - og utdanningsvalg. Samtalene innebærer bevisstgjøring på egne ressurser, refleksjon om muligheter og kompetanse om veivalg.Om Ringerike karrieresenter

Vi tilbyr karriereveiledning rettet mot arbeid eller utdanning fra 19 år og oppover.
Her møter du profesjonelle veiledere med ulik erfaring og bakgrunn. Vi er opptatt av hvordan du kan håndtere din nåværende situasjon å se muligheter over i nytt arbeid eller andre utdanningsløp.

Karrieresenteret gir deg også informasjon om rettigheter og muligheter innen utdanning og arbeid. Veiledningen tar utgangspunkt i hvordan du kan nå ditt mål.
Veiledningen bidrar til bedre selvforståelse og økt valgkompetanse.

Les mer om Ringerike karrieresenter herEr du arbeidssøker?

Vi inviterer deg til møteplassen!

På mandager inviterer vi deg og andre som er i samme situasjon til samlinger hvor vi diskuterer ulike utfordringer, får innspill og skaper nettverk.

Her vil du få tilbakemeldinger på det du gjør. Motta tips og råd om hvordan du kan håndtere utfordringer i jobbsøkerprosessen.

Vi møtes på mandager på Ringerike karrieresenteret, Storgata 14.

Første møtedato er mandag 8 mai fra kl. 12.30 - 14.30.

*
*
*
*
*
*