Karriereveiledning gir nye muligheter

Når en skal gjøre viktige karrierevalg opplever mange at en samtale med en profesjonell karriereveileder bidrar til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom.

Vår erfaring viser at vi kan utgjøre en viktig forskjell for mennesker når nye muligheter og valg skal utforskes.
Ditt behov er vårt fokus

  • Må du eller vil du finne ny jobb?
  • Er det første gangen du skal søke jobb?
  • Synes du det er vanskelig å orientere deg i arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet?
  • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
  • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
  • Skal du søke høyere utdanning for første gang, eller utdanne deg videre?
  • Opplever du at du trenger ny kompetanse, men er usikker på hvor og hvordan du skal gjøre det?

Ta kontakt med oss i dag


Jobbsøk

Vurderer du å søke ny jobb? Det tilbys veiledning på Papirbredden karrieresente...
Les mer

Søknad høyere utdanning

Dersom du skal søke høyere utdanning tilbyr Papirbredden karrieresenter veiledn...
Les mer

Innsøking til OPUS

Dersom du har fylt 25 år og ikke har fullført videregående opplæring tidligere ...
Les mer

*
*
*
*
*