Karriereveiledning gir nye muligheter

Når en skal gjøre viktige karrierevalg opplever mange at en samtale med en profesjonell karriereveileder bidrar til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom.

Vår erfaring viser at vi kan utgjøre en viktig forskjell for mennesker når nye muligheter og valg skal utforskes.
Ditt behov er vårt fokus

  • Må du eller vil du finne ny jobb?
  • Er det første gangen du skal søke jobb?
  • Synes du det er vanskelig å orientere deg i arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet?
  • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
  • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
  • Skal du søke høyere utdanning for første gang, eller utdanne deg videre?
  • Opplever du at du trenger ny kompetanse, men er usikker på hvor og hvordan du skal gjøre det?

Ta kontakt med oss i dag


Jobbkompasset

Usikker på hva du vil bli? Velg et område du er interessert i, og finn yrker so...
Les mer

Jeg fikk stillingen!

Bedriften jeg jobbet i måtte nedbemanne, og jeg mistet jobben. Jeg visste lite ...
Les mer

Jeg var usikker, veiledningen gjorde meg trygg

Jeg skulle søke høyere utdanning for første gang. Jeg var veldig i tvil om hva ...
Les mer

*
*
*
*
*