Ønsker du endring av egen karriere?

Når en skal gjøre viktige karrierevalg opplever mange at en samtale med en profesjonell karriereveileder bidrar til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom.

Vår erfaring viser at vi kan utgjøre en viktig forskjell for mennesker når nye muligheter og valg skal utforskes.
Endre karriere?

  • Må du eller vil du finne ny jobb?
  • Er det første gangen du skal søke jobb?
  • Synes du det er vanskelig å orientere deg i arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet?
  • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
  • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
  • Skal du søke høyere utdanning for første gang, eller utdanne deg videre?
  • Opplever du at du trenger ny kompetanse, men er usikker på hvor og hvordan du skal gjøre det?

Ta kontakt med oss i dag


Stor interesse for karriereveieledning!

Papirbredden Karrieresenter opplever stor pågang fra personer som ønsker karrie...
Les mer

Lutrygget inn og rettrygget ut!

Møtet med Papirbredden karrieresenter forandret situasjonen hennes. Gunn Elin (...
Les mer

Nasjonal pris!

Glade prisvinnere! Kjell Helge Kleppestø og Unni Høsøien VOX, nasjonalt fagorga...
Les mer

*
*
*
*
*