Veiledere

Karriere Buskerud ønsker å være et sted med nyttig informasjon for veiledere til bruk i arbeidet med utdannings- og yrkesveiledning av unge og voksne. Det skal være en side som gir deg fakta (linker til relevante kurs, konferanser, litteratur og verktøy), og forhåpentligvis inspirasjon til å utføre arbeidsoppgavene som veileder.

Her finner du Årshjul for rådgivingstjenesten 2017-18 pr 12.09.17
Årshjulet er oppdatert, merk disse endringene:
Rådgiverkonferansen er flyttet til 6. - 7. desember 2017
De regionale inntakssamlingene legges inn i Rådgiverkonferansen.


Årshjulet oppdateres gjennom året. Her ligger årshjulene fra 2016-17:

Informasjon om kurs, og presentasjoner fra kurs som har vært, finner du under fanen Etter- og videreutdanning i margen til venstre.