Veiledere

Karriere Buskerud ønsker å være et sted med nyttig informasjon for veiledere til bruk i arbeidet med utdannings- og yrkesveiledning av unge og voksne. Det skal være en side som gir deg fakta (linker til relevante kurs, konferanser, litteratur og verktøy), og forhåpentligvis inspirasjon til å utføre arbeidsoppgavene som veileder.

Her finner du Årshjul for rådgivingstjenesten 2017 - 18, oppdatert 3.04.18.

Årshjulet oppdateres gjennom året. Her ligger årshjulene fra 2016-17:

Informasjon om kurs, og presentasjoner fra kurs som har vært, finner du under fanen Etter- og videreutdanning i margen til venstre.